A Hearty Welcome to New TCC Members

The Travelers’ Century Club is pleased to welcome the following new members to the club:

Bassani, Luca Coser
Büchel, Gabriel
Burdick, Alan
Chen, Xiaoxian
Chen, Ying
Chokshi, Shiven
De Vega Riezco, Francisco Guillermo
Ding, Shu Xia
Emert, Troy
Fan, Wei
Girtman, William F.
Hao, Shu Lin
Herrick, Ginger
Huo, Wenxia
Janiszewski, Jens
Jensen, Michael Robin
Jiang, Jianshing
Jover, Myrna
Korte, Diana
Korte, Gene
Lee, Ricky J.
Li, Li
Mazzoni, Maurizio
McLaren, Shannon
Perkovic, Mirjana
Qin, Hong
Sadowski, Lynda
Smith, Dillon Charron
Steen, Stephanie
Wang, Zhuqing
Wei, Guo
Wei, Xinyi
Williamson, Dorothy Lynn
Xu, Hexi
Zemsky, Dima
Zhang, Xiaoti

For privacy reasons, addresses and emails are in the TCC Forum’s Member Directory. How to join the TCC Forum »